Dokumenty

 

Adventrue jest w pełni legalnie działającym biurem podróży i posiadamy wszelkie dokumenty oraz potrzebne gwarancje:

 

1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa dolnośląskiego, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 

   

 

2. Potwierdzenie udzielenia gwarancji turystycznej do 10.02.2019 r. przez SIGNAL IDUNA Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

3. Folder firmowy - company profile, podsumowujący działalność Adventrue

Wersja polska [PDF]

English version [PDF]

Version en español [PDF]

Version française [PDF]

 

4. Informacja o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do ceny Projektów realizowanych przez  Adventrue S.C. doliczana będzie składka, którą biuro w całości odprowadzi na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. W przypadku tej imprezy zostanie odprowadzona składka w wysokości 13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę.

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY jest II filarem zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:

  1. 15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
  2. 13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
  3. 10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny